Rechtsgebieden

Advocatenkantoor Jokhan houdt zich voornamelijk bezig met de volgende rechtsgebieden:

Arbeidsrecht
Het arbeidsrecht is een ingewikkeld rechtsgebied met veel valkuilen, haken en ogen. Ontslag? Geen loon? Schorsing? Afvloeiingsregeling? Reorganisatie? Aanbod van een ontslagvergoeding? Vaststellingsovereenkomst? Gouden handdruk? Arbeidsconflict? Ontslag op staande voet? Re-integratie? U zoekt een gespecialiseerde ontslagadvocaat, arbeidsrechtadvocaat. Bij Advocatenkantoor Jokhan bent u aan het goede adres.

Sociale zekerheid / sociale voorzieningen
De termen sociale zekerheid en sociale voorzieningen zien op inkomensbescherming. Per jaar nemen de uitkeringsinstanties (UWV, gemeenten, Sociale Verzekeringsbank) duizenden beslissingen met vaak grote gevolgen voor de betrokkene(n). Afwijzen van uw aanvraag? Intrekken of opschorten van uw uitkering? Huisbezoek? Sanctie of maatregel? Herkeuring? Terugvordering? Gekort op uw AOW? Oplegging van een arbeidsverplichting? Problemen over huishoudelijke hulp of voorzieningen in het kader van de WMO?

De gemoederen kunnen vaak hoog oplopen. Het is verstandig als u een probleem met een uitkeringsinstantie of gemeente heeft direct een advocaat in te schakelen. Indien u het niet eens bent met een besluit of u geen beslissing krijgt op uw aanvraag voor een uitkering, dient tijdig bezwaar te worden ingediend. Advocatenkantoor Jokhan is hierin gespecialiseerd en kan namens u een bezwaar- of beroepschrift indienen.

Huurrecht
Een dak boven je hoofd is een van de belangrijkste dingen voor de meeste mensen. Maar wat als u ineens op straat dreigt te komen staan? Gelukkig kent het huurrecht in Nederland een grote mate van bescherming voor de huurder. Huurders komen regelmatig in conflict met de verhuurder. Vaak gaat het dan om huurachterstand, gebreken aan de woning, dreigende huisuitzetting of een veel te hoge huurprijs. 

Omdat dergelijke geschillen verstrekkende gevolgen kunnen hebben is het raadzaam direct een advocaat in te schakelen om na te gaan wat uw rechten en plichten zijn en welke juridische mogelijkheden u heeft om uw rechten veilig te stellen. Bij Advocatenkantoor Jokhan kunt u terecht voor uw vragen op dit gebied. Ook bij eventuele procedures staan wij u graag bij.

Daarnaast kunnen wij u bijstaan indien u zo spoedig als mogelijk een andere woning nodig heeft maar de gemeente uw verzoek om urgentie voor een andere woning heeft afgewezen. Het is van belang dat er in die gevallen voortvarend wordt opgetreden waarvoor u bij Advocatenkantoor Jokhan terecht kunt.

Verbintenissenrecht
De term verbintenissenrecht omvat alle soorten contracten die tussen partijen gesloten worden. Dagelijks krijgt u te maken contracten. U moet hierbij dan ook niet alleen denken aan de contracten die u bewust afsluit maar ook aan alle contracten die onbewust worden gesloten. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een product in een winkel of op internet. Wat mag u hiervan verwachten? Welke rechten en verplichtingen gelden er voor de koper en verkoper? Wat betekenen die algemene voorwaarden eigenlijk? Dit zijn slechts enkele aspecten die bij het verbintenissenrecht komen kijken.

Indien u, zeker als consument, een geschil heeft met een andere partij over een gesloten verbintenis, in welke vorm dan ook, is het verstandig dat u zich goed laat informeren door een deskundige professional.

Wilt u weten wat Advocatenkantoor Jokhan op de bovenstaande rechtsgebieden voor u kan doen, bel voor een afspraak (072-5143630) of klik hier om direct een e-mail te sturen.

Rechtsgebieden

Rechtsgebieden

Advocatenkantoor Jokhan houdt zich voornamelijk bezig met de volgende rechtsgebieden:

Arbeidsrecht
Het arbeidsrecht is een ingewikkeld rechtsgebied met veel valkuilen, haken en ogen. Ontslag? Geen loon? Schorsing? Afvloeiingsregeling? Reorganisatie? Aanbod van een ontslagvergoeding? Vaststellingsovereenkomst? Gouden handdruk? Arbeidsconflict? Ontslag op staande voet? Re-integratie? U zoekt een gespecialiseerde ontslagadvocaat, arbeidsrechtadvocaat. Bij Advocatenkantoor Jokhan bent u aan het goede adres.

Sociale zekerheid / sociale voorzieningen
De termen sociale zekerheid en sociale voorzieningen zien op inkomensbescherming. Per jaar nemen de uitkeringsinstanties (UWV, gemeenten, Sociale Verzekeringsbank) duizenden beslissingen met vaak grote gevolgen voor de betrokkene(n). Afwijzen van uw aanvraag? Intrekken of opschorten van uw uitkering? Huisbezoek? Sanctie of maatregel? Herkeuring? Terugvordering? Gekort op uw AOW? Oplegging van een arbeidsverplichting? Problemen over huishoudelijke hulp of voorzieningen in het kader van de WMO?

De gemoederen kunnen vaak hoog oplopen. Het is verstandig als u een probleem met een uitkeringsinstantie of gemeente heeft direct een advocaat in te schakelen. Indien u het niet eens bent met een besluit of u geen beslissing krijgt op uw aanvraag voor een uitkering, dient tijdig bezwaar te worden ingediend. Advocatenkantoor Jokhan is hierin gespecialiseerd en kan namens u een bezwaar- of beroepschrift indienen.

Huurrecht
Een dak boven je hoofd is een van de belangrijkste dingen voor de meeste mensen. Maar wat als u ineens op straat dreigt te komen staan? Gelukkig kent het huurrecht in Nederland een grote mate van bescherming voor de huurder. Huurders komen regelmatig in conflict met de verhuurder. Vaak gaat het dan om huurachterstand, gebreken aan de woning, dreigende huisuitzetting of een veel te hoge huurprijs. 

Omdat dergelijke geschillen verstrekkende gevolgen kunnen hebben is het raadzaam direct een advocaat in te schakelen om na te gaan wat uw rechten en plichten zijn en welke juridische mogelijkheden u heeft om uw rechten veilig te stellen. Bij Advocatenkantoor Jokhan kunt u terecht voor uw vragen op dit gebied. Ook bij eventuele procedures staan wij u graag bij.

Daarnaast kunnen wij u bijstaan indien u zo spoedig als mogelijk een andere woning nodig heeft maar de gemeente uw verzoek om urgentie voor een andere woning heeft afgewezen. Het is van belang dat er in die gevallen voortvarend wordt opgetreden waarvoor u bij Advocatenkantoor Jokhan terecht kunt.

Verbintenissenrecht
De term verbintenissenrecht omvat alle soorten contracten die tussen partijen gesloten worden. Dagelijks krijgt u te maken contracten. U moet hierbij dan ook niet alleen denken aan de contracten die u bewust afsluit maar ook aan alle contracten die onbewust worden gesloten. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een product in een winkel of op internet. Wat mag u hiervan verwachten? Welke rechten en verplichtingen gelden er voor de koper en verkoper? Wat betekenen die algemene voorwaarden eigenlijk? Dit zijn slechts enkele aspecten die bij het verbintenissenrecht komen kijken.

Indien u, zeker als consument, een geschil heeft met een andere partij over een gesloten verbintenis, in welke vorm dan ook, is het verstandig dat u zich goed laat informeren door een deskundige professional.

Wilt u weten wat Advocatenkantoor Jokhan op de bovenstaande rechtsgebieden voor u kan doen, bel voor een afspraak (072-5143630) of klik hier om direct een e-mail te sturen.

Rechtsgebieden

Advocatenkantoor Jokhan houdt zich voornamelijk bezig met de volgende rechtsgebieden:

Arbeidsrecht
Het arbeidsrecht is een ingewikkeld rechtsgebied met veel valkuilen, haken en ogen. Ontslag? Geen loon? Schorsing? Afvloeiingsregeling? Reorganisatie? Aanbod van een ontslagvergoeding? Vaststellingsovereenkomst? Gouden handdruk? Arbeidsconflict? Ontslag op staande voet? Re-integratie? U zoekt een gespecialiseerde ontslagadvocaat, arbeidsrechtadvocaat. Bij Advocatenkantoor Jokhan bent u aan het goede adres.

Sociale zekerheid / sociale voorzieningen
De termen sociale zekerheid en sociale voorzieningen zien op inkomensbescherming. Per jaar nemen de uitkeringsinstanties (UWV, gemeenten, Sociale Verzekeringsbank) duizenden beslissingen met vaak grote gevolgen voor de betrokkene(n). Afwijzen van uw aanvraag? Intrekken of opschorten van uw uitkering? Huisbezoek? Sanctie of maatregel? Herkeuring? Terugvordering? Gekort op uw AOW? Oplegging van een arbeidsverplichting? Problemen over huishoudelijke hulp of voorzieningen in het kader van de WMO?

De gemoederen kunnen vaak hoog oplopen. Het is verstandig als u een probleem met een uitkeringsinstantie of gemeente heeft direct een advocaat in te schakelen. Indien u het niet eens bent met een besluit of u geen beslissing krijgt op uw aanvraag voor een uitkering, dient tijdig bezwaar te worden ingediend. Advocatenkantoor Jokhan is hierin gespecialiseerd en kan namens u een bezwaar- of beroepschrift indienen.

Huurrecht
Een dak boven je hoofd is een van de belangrijkste dingen voor de meeste mensen. Maar wat als u ineens op straat dreigt te komen staan? Gelukkig kent het huurrecht in Nederland een grote mate van bescherming voor de huurder. Huurders komen regelmatig in conflict met de verhuurder. Vaak gaat het dan om huurachterstand, gebreken aan de woning, dreigende huisuitzetting of een veel te hoge huurprijs. 

Omdat dergelijke geschillen verstrekkende gevolgen kunnen hebben is het raadzaam direct een advocaat in te schakelen om na te gaan wat uw rechten en plichten zijn en welke juridische mogelijkheden u heeft om uw rechten veilig te stellen. Bij Advocatenkantoor Jokhan kunt u terecht voor uw vragen op dit gebied. Ook bij eventuele procedures staan wij u graag bij.

Daarnaast kunnen wij u bijstaan indien u zo spoedig als mogelijk een andere woning nodig heeft maar de gemeente uw verzoek om urgentie voor een andere woning heeft afgewezen. Het is van belang dat er in die gevallen voortvarend wordt opgetreden waarvoor u bij Advocatenkantoor Jokhan terecht kunt.

Verbintenissenrecht
De term verbintenissenrecht omvat alle soorten contracten die tussen partijen gesloten worden. Dagelijks krijgt u te maken contracten. U moet hierbij dan ook niet alleen denken aan de contracten die u bewust afsluit maar ook aan alle contracten die onbewust worden gesloten. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een product in een winkel of op internet. Wat mag u hiervan verwachten? Welke rechten en verplichtingen gelden er voor de koper en verkoper? Wat betekenen die algemene voorwaarden eigenlijk? Dit zijn slechts enkele aspecten die bij het verbintenissenrecht komen kijken.

Indien u, zeker als consument, een geschil heeft met een andere partij over een gesloten verbintenis, in welke vorm dan ook, is het verstandig dat u zich goed laat informeren door een deskundige professional.

Wilt u weten wat Advocatenkantoor Jokhan op de bovenstaande rechtsgebieden voor u kan doen, bel voor een afspraak (072-5143630) of klik hier om direct een e-mail te sturen.