Rechtsgebieden

Advocatenkantoor Jokhan houdt zich voornamelijk bezig met de volgende rechtsgebieden:

Arbeidsrecht
Het arbeidsrecht is een ingewikkeld rechtsgebied met veel valkuilen, haken en ogen. Ontslag? Geen loon? Schorsing? Afvloeiingsregeling? Reorganisatie? Aanbod van een ontslagvergoeding? Vaststellingsovereenkomst? Gouden handdruk? Arbeidsconflict? Ontslag op staande voet? Re-integratie? U zoekt een gespecialiseerde ontslagadvocaat, arbeidsrechtadvocaat. Bij Advocatenkantoor Jokhan bent u aan het goede adres.

Bij Advocatenkantoor Jokhan krijgt u een volledig advies over alle relevante aspecten van uw arbeidszaak. Uitgebreide kennis op het gebied van het sociale zekerheidsrecht is daarbij onmisbaar.

Door de uitgebreide kennis van het sociale zekerheidsrecht kan Advocatenkantoor Jokhan u zeer goed informeren en adviseren over de gevolgen van bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst of ontslag op staande voet voor uw recht op een uitkering van het UWV (WW, Ziektewet) of de gemeente (bijstand).

Sociale zekerheid / sociale voorzieningen
De termen sociale zekerheid en sociale voorzieningen zien op inkomensbescherming. Per jaar nemen de uitkeringsinstanties (UWV, gemeenten, Sociale Verzekeringsbank) duizenden beslissingen met vaak grote gevolgen voor de betrokkene(n). Afwijzen van uw aanvraag? Intrekken of opschorten van uw uitkering? Huisbezoek? Sanctie of maatregel? Herkeuring? Terugvordering? Gekort op uw AOW? Oplegging van een arbeidsverplichting? Problemen over huishoudelijke hulp of voorzieningen in het kader van de WMO? Afwijzing van uw aanvraag Wet langdurige zorg (Wlz)?

De gemoederen kunnen vaak hoog oplopen en de belangen zijn aanzienlijk. Zo kunnen de gevolgen van het (tijdelijk) niet kunnen beschikken over een uitkering verstrekkend zijn nu men daardoor niet langer in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Het is verstandig als u een probleem met een uitkeringsinstantie of gemeente heeft direct een advocaat in te schakelen. Indien u het niet eens bent met een besluit of u geen beslissing krijgt op uw aanvraag voor een uitkering, dient tijdig bezwaar te worden ingediend. Advocatenkantoor Jokhan is hierin gespecialiseerd en kan namens u een bezwaar- of beroepschrift indienen.

In het geval sprake is van een spoedeisende kwestie kan Advocatenkantoor Jokhan daarnaast voor u een spoedprocedure bij de rechtbank starten, een zogenaamde voorlopige voorziening.

Toeslagenaffaire
Als u in de afgelopen jaren slachtoffer bent geworden van de Toeslagenaffaire bij de Belastingdienst Toeslagen heeft u ongeacht uw inkomen en vermogen recht op kosteloze rechtsbijstand vanuit de overheid. Advocatenkantoor Jokhan kan u hierin bijstaan daar alle advocaten gespecialiseerd zijn in het sociale zekerheidsrecht en bekend zijn met cliënten waarbij diverse problematiek speelt. Hierbij is het van belang dat zoveel als mogelijk wordt gekeken of er nog meer problemen spelen in uw situatie en wat hieraan kan worden gedaan.

Huurrecht
Een dak boven je hoofd is een van de belangrijkste dingen voor de meeste mensen. Maar wat als u ineens op straat dreigt te komen staan? Gelukkig kent het huurrecht in Nederland een grote mate van bescherming voor de huurder. Huurders komen regelmatig in conflict met de verhuurder. Vaak gaat het dan om huurachterstand, gebreken aan de woning, dreigende huisuitzetting, een veel te hoge huurprijs of het niet afrekenen van de servicekosten. 

Omdat dergelijke geschillen verstrekkende gevolgen kunnen hebben is het raadzaam direct een advocaat in te schakelen om na te gaan wat uw rechten en plichten zijn en welke juridische mogelijkheden u heeft om uw rechten veilig te stellen. Bij Advocatenkantoor Jokhan kunt u terecht voor uw vragen op dit gebied. Ook bij eventuele procedures staan wij u graag bij.

Tegenwoordig zijn de wachttijden voor sociale huurwoningen enorm. In specifieke gevallen, zoals bij (dreigende) dakloosheid, komt u mogelijk in aanmerking voor een urgentieverklaring waardoor aan u sneller een woning kan worden toegewezen. Gelet op de lange wachtlijsten zijn de eisen die de gemeente hieraan stelt erg hoog en worden aanvragen hiertoe veelal afgewezen. Het is van belang dat er in die gevallen voortvarend wordt opgetreden om na te gaan of uw aanvraag wel terecht is afgewezen. Als gevolg van het jaarlijks aantal urgentiezaken die Advocatenkantoor Jokhan doet en het contact met instanties zoals DnoDoen bent u hiervoor bij ons aan het juiste adres.

Contact
Wilt u weten wat Advocatenkantoor Jokhan op de bovenstaande rechtsgebieden voor u kan doen, bel voor een afspraak (072-5143630) of klik hier om direct een e-mail te sturen.

Rechtsgebieden

Rechtsgebieden

Advocatenkantoor Jokhan houdt zich voornamelijk bezig met de volgende rechtsgebieden:

Arbeidsrecht
Het arbeidsrecht is een ingewikkeld rechtsgebied met veel valkuilen, haken en ogen. Ontslag? Geen loon? Schorsing? Afvloeiingsregeling? Reorganisatie? Aanbod van een ontslagvergoeding? Vaststellingsovereenkomst? Gouden handdruk? Arbeidsconflict? Ontslag op staande voet? Re-integratie? U zoekt een gespecialiseerde ontslagadvocaat, arbeidsrechtadvocaat. Bij Advocatenkantoor Jokhan bent u aan het goede adres.

Bij Advocatenkantoor Jokhan krijgt u een volledig advies over alle relevante aspecten van uw arbeidszaak. Uitgebreide kennis op het gebied van het sociale zekerheidsrecht is daarbij onmisbaar.

Door de uitgebreide kennis van het sociale zekerheidsrecht kan Advocatenkantoor Jokhan u zeer goed informeren en adviseren over de gevolgen van bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst of ontslag op staande voet voor uw recht op een uitkering van het UWV (WW, Ziektewet) of de gemeente (bijstand).

Sociale zekerheid / sociale voorzieningen
De termen sociale zekerheid en sociale voorzieningen zien op inkomensbescherming. Per jaar nemen de uitkeringsinstanties (UWV, gemeenten, Sociale Verzekeringsbank) duizenden beslissingen met vaak grote gevolgen voor de betrokkene(n). Afwijzen van uw aanvraag? Intrekken of opschorten van uw uitkering? Huisbezoek? Sanctie of maatregel? Herkeuring? Terugvordering? Gekort op uw AOW? Oplegging van een arbeidsverplichting? Problemen over huishoudelijke hulp of voorzieningen in het kader van de WMO? Afwijzing van uw aanvraag Wet langdurige zorg (Wlz)?

De gemoederen kunnen vaak hoog oplopen en de belangen zijn aanzienlijk. Zo kunnen de gevolgen van het (tijdelijk) niet kunnen beschikken over een uitkering verstrekkend zijn nu men daardoor niet langer in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Het is verstandig als u een probleem met een uitkeringsinstantie of gemeente heeft direct een advocaat in te schakelen. Indien u het niet eens bent met een besluit of u geen beslissing krijgt op uw aanvraag voor een uitkering, dient tijdig bezwaar te worden ingediend. Advocatenkantoor Jokhan is hierin gespecialiseerd en kan namens u een bezwaar- of beroepschrift indienen.

In het geval sprake is van een spoedeisende kwestie kan Advocatenkantoor Jokhan daarnaast voor u een spoedprocedure bij de rechtbank starten, een zogenaamde voorlopige voorziening.

Toeslagenaffaire
Als u in de afgelopen jaren slachtoffer bent geworden van de Toeslagenaffaire bij de Belastingdienst Toeslagen heeft u ongeacht uw inkomen en vermogen recht op kosteloze rechtsbijstand vanuit de overheid. Advocatenkantoor Jokhan kan u hierin bijstaan daar alle advocaten gespecialiseerd zijn in het sociale zekerheidsrecht en bekend zijn met cliënten waarbij diverse problematiek speelt. Hierbij is het van belang dat zoveel als mogelijk wordt gekeken of er nog meer problemen spelen in uw situatie en wat hieraan kan worden gedaan.

Huurrecht
Een dak boven je hoofd is een van de belangrijkste dingen voor de meeste mensen. Maar wat als u ineens op straat dreigt te komen staan? Gelukkig kent het huurrecht in Nederland een grote mate van bescherming voor de huurder. Huurders komen regelmatig in conflict met de verhuurder. Vaak gaat het dan om huurachterstand, gebreken aan de woning, dreigende huisuitzetting, een veel te hoge huurprijs of het niet afrekenen van de servicekosten. 

Omdat dergelijke geschillen verstrekkende gevolgen kunnen hebben is het raadzaam direct een advocaat in te schakelen om na te gaan wat uw rechten en plichten zijn en welke juridische mogelijkheden u heeft om uw rechten veilig te stellen. Bij Advocatenkantoor Jokhan kunt u terecht voor uw vragen op dit gebied. Ook bij eventuele procedures staan wij u graag bij.

Tegenwoordig zijn de wachttijden voor sociale huurwoningen enorm. In specifieke gevallen, zoals bij (dreigende) dakloosheid, komt u mogelijk in aanmerking voor een urgentieverklaring waardoor aan u sneller een woning kan worden toegewezen. Gelet op de lange wachtlijsten zijn de eisen die de gemeente hieraan stelt erg hoog en worden aanvragen hiertoe veelal afgewezen. Het is van belang dat er in die gevallen voortvarend wordt opgetreden om na te gaan of uw aanvraag wel terecht is afgewezen. Als gevolg van het jaarlijks aantal urgentiezaken die Advocatenkantoor Jokhan doet en het contact met instanties zoals DnoDoen bent u hiervoor bij ons aan het juiste adres.

Contact
Wilt u weten wat Advocatenkantoor Jokhan op de bovenstaande rechtsgebieden voor u kan doen, bel voor een afspraak (072-5143630) of klik hier om direct een e-mail te sturen.

Rechtsgebieden

Advocatenkantoor Jokhan houdt zich voornamelijk bezig met de volgende rechtsgebieden:

Arbeidsrecht
Het arbeidsrecht is een ingewikkeld rechtsgebied met veel valkuilen, haken en ogen. Ontslag? Geen loon? Schorsing? Afvloeiingsregeling? Reorganisatie? Aanbod van een ontslagvergoeding? Vaststellingsovereenkomst? Gouden handdruk? Arbeidsconflict? Ontslag op staande voet? Re-integratie? U zoekt een gespecialiseerde ontslagadvocaat, arbeidsrechtadvocaat. Bij Advocatenkantoor Jokhan bent u aan het goede adres.

Bij Advocatenkantoor Jokhan krijgt u een volledig advies over alle relevante aspecten van uw arbeidszaak. Uitgebreide kennis op het gebied van het sociale zekerheidsrecht is daarbij onmisbaar.

Door de uitgebreide kennis van het sociale zekerheidsrecht kan Advocatenkantoor Jokhan u zeer goed informeren en adviseren over de gevolgen van bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst of ontslag op staande voet voor uw recht op een uitkering van het UWV (WW, Ziektewet) of de gemeente (bijstand).

Sociale zekerheid / sociale voorzieningen
De termen sociale zekerheid en sociale voorzieningen zien op inkomensbescherming. Per jaar nemen de uitkeringsinstanties (UWV, gemeenten, Sociale Verzekeringsbank) duizenden beslissingen met vaak grote gevolgen voor de betrokkene(n). Afwijzen van uw aanvraag? Intrekken of opschorten van uw uitkering? Huisbezoek? Sanctie of maatregel? Herkeuring? Terugvordering? Gekort op uw AOW? Oplegging van een arbeidsverplichting? Problemen over huishoudelijke hulp of voorzieningen in het kader van de WMO? Afwijzing van uw aanvraag Wet langdurige zorg (Wlz)?

De gemoederen kunnen vaak hoog oplopen en de belangen zijn aanzienlijk. Zo kunnen de gevolgen van het (tijdelijk) niet kunnen beschikken over een uitkering verstrekkend zijn nu men daardoor niet langer in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Het is verstandig als u een probleem met een uitkeringsinstantie of gemeente heeft direct een advocaat in te schakelen. Indien u het niet eens bent met een besluit of u geen beslissing krijgt op uw aanvraag voor een uitkering, dient tijdig bezwaar te worden ingediend. Advocatenkantoor Jokhan is hierin gespecialiseerd en kan namens u een bezwaar- of beroepschrift indienen.

In het geval sprake is van een spoedeisende kwestie kan Advocatenkantoor Jokhan daarnaast voor u een spoedprocedure bij de rechtbank starten, een zogenaamde voorlopige voorziening.

Toeslagenaffaire
Als u in de afgelopen jaren slachtoffer bent geworden van de Toeslagenaffaire bij de Belastingdienst Toeslagen heeft u ongeacht uw inkomen en vermogen recht op kosteloze rechtsbijstand vanuit de overheid. Advocatenkantoor Jokhan kan u hierin bijstaan daar alle advocaten gespecialiseerd zijn in het sociale zekerheidsrecht en bekend zijn met cliënten waarbij diverse problematiek speelt. Hierbij is het van belang dat zoveel als mogelijk wordt gekeken of er nog meer problemen spelen in uw situatie en wat hieraan kan worden gedaan.

Huurrecht
Een dak boven je hoofd is een van de belangrijkste dingen voor de meeste mensen. Maar wat als u ineens op straat dreigt te komen staan? Gelukkig kent het huurrecht in Nederland een grote mate van bescherming voor de huurder. Huurders komen regelmatig in conflict met de verhuurder. Vaak gaat het dan om huurachterstand, gebreken aan de woning, dreigende huisuitzetting, een veel te hoge huurprijs of het niet afrekenen van de servicekosten. 

Omdat dergelijke geschillen verstrekkende gevolgen kunnen hebben is het raadzaam direct een advocaat in te schakelen om na te gaan wat uw rechten en plichten zijn en welke juridische mogelijkheden u heeft om uw rechten veilig te stellen. Bij Advocatenkantoor Jokhan kunt u terecht voor uw vragen op dit gebied. Ook bij eventuele procedures staan wij u graag bij.

Tegenwoordig zijn de wachttijden voor sociale huurwoningen enorm. In specifieke gevallen, zoals bij (dreigende) dakloosheid, komt u mogelijk in aanmerking voor een urgentieverklaring waardoor aan u sneller een woning kan worden toegewezen. Gelet op de lange wachtlijsten zijn de eisen die de gemeente hieraan stelt erg hoog en worden aanvragen hiertoe veelal afgewezen. Het is van belang dat er in die gevallen voortvarend wordt opgetreden om na te gaan of uw aanvraag wel terecht is afgewezen. Als gevolg van het jaarlijks aantal urgentiezaken die Advocatenkantoor Jokhan doet en het contact met instanties zoals DnoDoen bent u hiervoor bij ons aan het juiste adres.

Contact
Wilt u weten wat Advocatenkantoor Jokhan op de bovenstaande rechtsgebieden voor u kan doen, bel voor een afspraak (072-5143630) of klik hier om direct een e-mail te sturen.