Virginia Jokhan

Virginia Jokhan voltooide in februari 1997 haar rechtenstudie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Na haar studie werkte zij als juriste bij verschillende organisaties, waaronder de ledenservice van FNV Bondgenoten. Vanaf juli 1998 ging Virginia aan de slag bij het Bureau voor Rechtshulp. Zij volgde de Opleiding Sociaal Recht en verleende rechtshulp aan vele klanten. Zij specialiseerde zich daar met name in het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht.

Begin 2004 werd Virginia beëdigd tot advocaat. Zij werkte sindsdien in Alkmaar bij het Bureau voor Rechtshulp en de opvolger hiervan, Noord West Advocaten.

Op 1 april 2008 begon zij als zelfstandig gevestigd advocaat, vanaf 1 oktober 2008 vanuit het RTC-gebouw te Alkmaar.

Contact
Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u mij bellen op 072-5143630 of een e-mail sturen naar jokhan@jokhan.nl.

Specialisaties Orde van Advocaten
Virginia heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: het arbeidsrecht en het sociaal-zekerheidsrecht (sociale voorzieningen, volksverzekeringen en werknemersverzekeringen). Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Raad voor Rechtsbijstand
Daarnaast is Virginia bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven voor een tweetal specialisaties: het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Dit houdt in dat zij door de Raad voor Rechtsbijstand bekwaam wordt geacht om op deze rechtsgebieden op te treden op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Deze inschrijving brengt de verplichting met zich mee om elk jaar een minimum aantal zaken te behandelen op deze rechtsgebieden en zich voldoende te laten bijscholen zodat zij op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op deze rechtsgebieden.

Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht (SSZ-advocaten)
Virginia is sinds 2009 lid van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht (SSZ-advocaten). Een vereniging van advocaten die hun cliënten, zowel uitkeringsgerechtigden, als werknemers en werkgevers, optimaal kunnen bijstaan bij hun probleem met de sociale zekerheid. De leden van de Vereniging beschikken over een jarenlange en uitvoerige ervaring in de Sociale Zekerheidsrecht praktijk.

Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN)
Verder is Virginia lid van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN). Deze Vereniging Sociale Advocatuur Nederland maakt zich sterk voor goede en betaalbare rechtsbijstand voor iedereen. Er zijn meer dan zeshonderd advocaten aangesloten bij de VSAN.

Werkgroep Toeslagen Advocaten
Virginia is vanaf mei 2021 lid geweest van de werkgroep Toeslagen Advocaten. In dit kader heeft zij zich ingezet voor het verbeteren van de procedure rondom het compenseren van gedupeerden van de toeslagenaffaire. De werkgroep heeft in dit kader periodiek overleg gehad met onder meer de Nederlandse Orde van Advocaten, het Ministerie van Financiën, de Raad voor Rechtsbijstand en de Belastingdienst.

Erkend leerbedrijf
Tevens is Virginia aangesloten bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) waardoor haar kantoor als erkend leerbedrijf fungeert voor stagiaires met een juridische opleiding. Inmiddels begeleid Virginia vanaf 2013 twee stagiaires per jaar afkomstig van het Horizon College te Alkmaar gedurende hun stage van 20 weken. Daarnaast neemt zij deel aan het examenproject voor de studenten in het eindexamenjaar van het Horizon College.

Sinds 2022 biedt zij ook aan de studenten van het Regio College te Zaandam een stageplek aan zodat zij de noodzakelijke praktijkervaring kunnen opdoen voor hun opleiding.

Maatschappelijk betrokken
Virginia is ook maatschappelijk betrokken (geweest), zo is zij vanaf 2012 tot en met 2015 actief geweest als juridisch adviseur/begeleider van Stichting Rechtswinkel Noord-Holland Noord. 

Gedurende de periode 2009 tot en met 2012 is Virginia lid geweest van de Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting Schutterswei te Alkmaar; zij functioneerde hierbij ook als beklagrechter.

Daarnaast is zij voorzitter van de Oudervereniging Nicolaas Beets School te Alkmaar geweest.

Media
Vanwege haar werk en maatschappelijke betrokkenheid is Virginia ook meermaals gevraagd om zich uit te laten over de sociale advocatuur en de problemen op het gebied van sociale zekerheid. Zo heeft Advocatie in mei 2023 een artikel aan haar gewijd en heeft zij op 13 september 2023 uitleg gegeven over de problematiek omtrent handhaving binnen de sociale zekerheid in het NOS-journaal (vanaf 21:16).  

Virginia Jokhan

Virginia Jokhan

Virginia Jokhan voltooide in februari 1997 haar rechtenstudie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Na haar studie werkte zij als juriste bij verschillende organisaties, waaronder de ledenservice van FNV Bondgenoten. Vanaf juli 1998 ging Virginia aan de slag bij het Bureau voor Rechtshulp. Zij volgde de Opleiding Sociaal Recht en verleende rechtshulp aan vele klanten. Zij specialiseerde zich daar met name in het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht.

Begin 2004 werd Virginia beëdigd tot advocaat. Zij werkte sindsdien in Alkmaar bij het Bureau voor Rechtshulp en de opvolger hiervan, Noord West Advocaten.

Op 1 april 2008 begon zij als zelfstandig gevestigd advocaat, vanaf 1 oktober 2008 vanuit het RTC-gebouw te Alkmaar.

Contact
Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u mij bellen op 072-5143630 of een e-mail sturen naar jokhan@jokhan.nl.

Specialisaties Orde van Advocaten
Virginia heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: het arbeidsrecht en het sociaal-zekerheidsrecht (sociale voorzieningen, volksverzekeringen en werknemersverzekeringen). Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Raad voor Rechtsbijstand
Daarnaast is Virginia bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven voor een tweetal specialisaties: het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Dit houdt in dat zij door de Raad voor Rechtsbijstand bekwaam wordt geacht om op deze rechtsgebieden op te treden op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Deze inschrijving brengt de verplichting met zich mee om elk jaar een minimum aantal zaken te behandelen op deze rechtsgebieden en zich voldoende te laten bijscholen zodat zij op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op deze rechtsgebieden.

Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht (SSZ-advocaten)
Virginia is sinds 2009 lid van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht (SSZ-advocaten). Een vereniging van advocaten die hun cliënten, zowel uitkeringsgerechtigden, als werknemers en werkgevers, optimaal kunnen bijstaan bij hun probleem met de sociale zekerheid. De leden van de Vereniging beschikken over een jarenlange en uitvoerige ervaring in de Sociale Zekerheidsrecht praktijk.

Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN)
Verder is Virginia lid van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN). Deze Vereniging Sociale Advocatuur Nederland maakt zich sterk voor goede en betaalbare rechtsbijstand voor iedereen. Er zijn meer dan zeshonderd advocaten aangesloten bij de VSAN.

Werkgroep Toeslagen Advocaten
Virginia is vanaf mei 2021 lid geweest van de werkgroep Toeslagen Advocaten. In dit kader heeft zij zich ingezet voor het verbeteren van de procedure rondom het compenseren van gedupeerden van de toeslagenaffaire. De werkgroep heeft in dit kader periodiek overleg gehad met onder meer de Nederlandse Orde van Advocaten, het Ministerie van Financiën, de Raad voor Rechtsbijstand en de Belastingdienst.

Erkend leerbedrijf
Tevens is Virginia aangesloten bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) waardoor haar kantoor als erkend leerbedrijf fungeert voor stagiaires met een juridische opleiding. Inmiddels begeleid Virginia vanaf 2013 twee stagiaires per jaar afkomstig van het Horizon College te Alkmaar gedurende hun stage van 20 weken. Daarnaast neemt zij deel aan het examenproject voor de studenten in het eindexamenjaar van het Horizon College.

Sinds 2022 biedt zij ook aan de studenten van het Regio College te Zaandam een stageplek aan zodat zij de noodzakelijke praktijkervaring kunnen opdoen voor hun opleiding.

Maatschappelijk betrokken
Virginia is ook maatschappelijk betrokken (geweest), zo is zij vanaf 2012 tot en met 2015 actief geweest als juridisch adviseur/begeleider van Stichting Rechtswinkel Noord-Holland Noord. 

Gedurende de periode 2009 tot en met 2012 is Virginia lid geweest van de Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting Schutterswei te Alkmaar; zij functioneerde hierbij ook als beklagrechter.

Daarnaast is zij voorzitter van de Oudervereniging Nicolaas Beets School te Alkmaar geweest.

Media
Vanwege haar werk en maatschappelijke betrokkenheid is Virginia ook meermaals gevraagd om zich uit te laten over de sociale advocatuur en de problemen op het gebied van sociale zekerheid. Zo heeft Advocatie in mei 2023 een artikel aan haar gewijd en heeft zij op 13 september 2023 uitleg gegeven over de problematiek omtrent handhaving binnen de sociale zekerheid in het NOS-journaal (vanaf 21:16).  

Virginia Jokhan

Virginia Jokhan voltooide in februari 1997 haar rechtenstudie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Na haar studie werkte zij als juriste bij verschillende organisaties, waaronder de ledenservice van FNV Bondgenoten. Vanaf juli 1998 ging Virginia aan de slag bij het Bureau voor Rechtshulp. Zij volgde de Opleiding Sociaal Recht en verleende rechtshulp aan vele klanten. Zij specialiseerde zich daar met name in het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht.

Begin 2004 werd Virginia beëdigd tot advocaat. Zij werkte sindsdien in Alkmaar bij het Bureau voor Rechtshulp en de opvolger hiervan, Noord West Advocaten.

Op 1 april 2008 begon zij als zelfstandig gevestigd advocaat, vanaf 1 oktober 2008 vanuit het RTC-gebouw te Alkmaar.

Contact
Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u mij bellen op 072-5143630 of een e-mail sturen naar jokhan@jokhan.nl.

Specialisaties Orde van Advocaten
Virginia heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: het arbeidsrecht en het sociaal-zekerheidsrecht (sociale voorzieningen, volksverzekeringen en werknemersverzekeringen). Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Raad voor Rechtsbijstand
Daarnaast is Virginia bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven voor een tweetal specialisaties: het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Dit houdt in dat zij door de Raad voor Rechtsbijstand bekwaam wordt geacht om op deze rechtsgebieden op te treden op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Deze inschrijving brengt de verplichting met zich mee om elk jaar een minimum aantal zaken te behandelen op deze rechtsgebieden en zich voldoende te laten bijscholen zodat zij op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op deze rechtsgebieden.

Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht (SSZ-advocaten)
Virginia is sinds 2009 lid van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht (SSZ-advocaten). Een vereniging van advocaten die hun cliënten, zowel uitkeringsgerechtigden, als werknemers en werkgevers, optimaal kunnen bijstaan bij hun probleem met de sociale zekerheid. De leden van de Vereniging beschikken over een jarenlange en uitvoerige ervaring in de Sociale Zekerheidsrecht praktijk.

Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN)
Verder is Virginia lid van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN). Deze Vereniging Sociale Advocatuur Nederland maakt zich sterk voor goede en betaalbare rechtsbijstand voor iedereen. Er zijn meer dan zeshonderd advocaten aangesloten bij de VSAN.

Werkgroep Toeslagen Advocaten
Virginia is vanaf mei 2021 lid geweest van de werkgroep Toeslagen Advocaten. In dit kader heeft zij zich ingezet voor het verbeteren van de procedure rondom het compenseren van gedupeerden van de toeslagenaffaire. De werkgroep heeft in dit kader periodiek overleg gehad met onder meer de Nederlandse Orde van Advocaten, het Ministerie van Financiën, de Raad voor Rechtsbijstand en de Belastingdienst.

Erkend leerbedrijf
Tevens is Virginia aangesloten bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) waardoor haar kantoor als erkend leerbedrijf fungeert voor stagiaires met een juridische opleiding. Inmiddels begeleid Virginia vanaf 2013 twee stagiaires per jaar afkomstig van het Horizon College te Alkmaar gedurende hun stage van 20 weken. Daarnaast neemt zij deel aan het examenproject voor de studenten in het eindexamenjaar van het Horizon College.

Sinds 2022 biedt zij ook aan de studenten van het Regio College te Zaandam een stageplek aan zodat zij de noodzakelijke praktijkervaring kunnen opdoen voor hun opleiding.

Maatschappelijk betrokken
Virginia is ook maatschappelijk betrokken (geweest), zo is zij vanaf 2012 tot en met 2015 actief geweest als juridisch adviseur/begeleider van Stichting Rechtswinkel Noord-Holland Noord. 

Gedurende de periode 2009 tot en met 2012 is Virginia lid geweest van de Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting Schutterswei te Alkmaar; zij functioneerde hierbij ook als beklagrechter.

Daarnaast is zij voorzitter van de Oudervereniging Nicolaas Beets School te Alkmaar geweest.

Media
Vanwege haar werk en maatschappelijke betrokkenheid is Virginia ook meermaals gevraagd om zich uit te laten over de sociale advocatuur en de problemen op het gebied van sociale zekerheid. Zo heeft Advocatie in mei 2023 een artikel aan haar gewijd en heeft zij op 13 september 2023 uitleg gegeven over de problematiek omtrent handhaving binnen de sociale zekerheid in het NOS-journaal (vanaf 21:16).